2013年2月6日星期三

Sluzby a cennik prekladov - 中文斯洛伐克文法定翻译 Sluzby a cennik prekladov - 中文斯洛伐克文法定翻译

Home


Profesionálni a skúsení prekladatelia
Súdny tlmočník od roku 2001
Odbornosť
Dávame dôraz na presnosť a konzistenciu použitých termínov i kultúrne odlišnosti
Jazykové korektúry
Korektúra všetkých textov rodeným čínskym hovorcom
Dôveryhodnosť
Dodržovanie profesionálnej mlčanlivosti je samozrejmosťou
Expresné preklady: krátke texty po dohode preložíme do druhého dňa (momentálne platí jen do čínštiny).
Grafická úprava
Preklady graficky vyhotovíme v podobe originálu.

O nás

Mgr. Stanislav Vavrovský
Vyštudoval odbor čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1994-2000. V rámci štúdia absolvoval ročnú stáž v Pekingu. Od roku 2001 pôsobí ako súdny tlmočník čínskeho jazyka.

Mgr. Zhihong Li Vavrovská
V roku 1993 som prišla do České republiky, študovala som češtinu v ÚJOP Univerzity Karlovej a zároveň som sa zaoberala obchodnou činnosťou. Od roku 2004 som na Slovensku a venujem sa prekladom a tlmočeniu.

Služby a cenníky

Preklady

tlmočenie čínština ↔ slovenčina .......... 25 € za každú začatú hodinu
preklad čínština ↔ slovenčina ..........25 € za každú začatú normostranu
rovnaké ceny pre oba smery
overené preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa v cene
samozrejmosťou je starostlivá korektúra rodeným hovorcom

príplatok za náročnosť (obchodné zmluvy, technické dokumenty atď.) .......... + 50 až 100 % z ceny
príplatok za grafické úpravy (napr. úradné formuláre) ..........  5 až 10 eur za stranu podľa náročnosti (jednorazovo)
expresný príplatok .......... + 100 % z ceny
zľava pre agentúry ..........  - 10 % z ceny

Tlmočenie

Základná cena je 25 eur za hodinu, pre obchodné a oficiálne rokovania je príplatok 50 % až 100 %.
Celodenné tlmočenie od 180 eur na deň, pre obchodné a oficiálne rokovania je príplatok 50 % až 100 %.
Pracovná doba tlmočníka je 8 hodín denne, potom 25 eur za každou ďalšiu hodinu. Všetky výdavky súvisiace s cestou (doprava, ubytovanie) hradí objednávateľ.

Korektúra

Cena korektúry vlastného prekladu (napr. pred tlačou, ak v ňom boli robené grafické úpravy zo strany objednávateľa) je 5 eur/strana, v prípade prekladov iného prekladateľa od 10 eur/strana.
Pokiaľ závažné nedostatky v preklade presiahnu 30 % textu, účtujeme cenu riadneho prekladu, samozrejme v danom prípade najprv skontaktujeme objednávateľa. Za závažný nedostatok sa považuje chybné nebo nevhodné použitie slov, keď dochádza k nežiaducemu posunu významu originálu, pridanie nebo ubratie významu vo vzťahu k východiskovému textu ako aj hrubá gramatická chyba.

Čínske meno a tetovanie

Prepíšeme vaše meno do čínštiny a to vždy s pozitívnym nebo neutrálnym významom. Ku každému znaku vám napíšeme i čínsky a slovenský fonetický prepis a samozrejme aj význam. Pošleme Vám ho vo Worde i ako obrázok. Na požiadanie vám ho môžeme aj nahrať, aby ste ho vyslovili správne.  

Cenník

Prepis mena - 8 eur.
Tetovaní - 10 eur u obvyklého rozsahu.
Zvuková nahrávka - 10 eur.   


Nie som platca DPHKontakt:

sv@chinese.sk
http://www.chinese.sk/